Ettevõttest

Oleme ettevõtete muudatuste partner, kellelt saad kogu terviklahenduse kaardistusest monitooringuni. Me ehitame tarka tulevikku inimkesksete teenuste disainimise ja digimuutuse kaudu.

"Trinidad Wiseman on meie pikaajaline koostööpartner, kelle peale saab kindel olla. Hindan nende professionaalsust ja paindlikkust lähtuvalt meie vajadustest. Neil töötab palju andekaid ja motiveeritud inimesi, tänu kellele oleme suutnud edukalt ellu viia mitmeid suurprojekte." 

 

- Viljar Vahter, Elisa UX juht 

Meie teenused

fa-map-location-dot fa-sm

Kaardistamine

Uurime hetke olukorda ja tuvastame kitsaskohad tegevusplaani koostamiseks.

 

Loe lähemalt

fa-chess-board

Strateegia

Kirjeldame võtmetegevused ja etapid soovitud tulevikku jõudmiseks.

 

Loe lähemalt

fa-pen-ruler fa-sm

Disain

Projekteerime tulevikulahenduse, valideerime ja täiendame seda.

 

Loe lähemalt

fa-rocket-launch fa-sm

Tarkvaraarendus

Loome tarkvaralahenduse, liidestame, hooldame ja uuendame.

 

Loe lähemalt

fa-monitor-waveform fa-sm

Juurutamine ja parendamine

Toetame klienti muudatuse elluviimisel organisatsioonis.

 

Loe lähemalt

fa-solid fa-chart-bar

Ärianalüütika ja masinõpe

Aitame tõsta juhtimisotsuste kvaliteeti ja saavutada organisatsiooni tegevuses suuremat efektiivust  

Loe lähemalt

fa-universal-access

Ligipääsetavus

Aitame teha auditit, pakume konsultatsioone ja koolitusi.

 

Loe lähemalt

Kaasame sind juba esimestest sammudest kuni lõpuni välja – sellega tagame, et saad kõiges kaasa rääkida. Me ei otsusta sinu eest, vaid aitame leida erinevaid lahendusi ning langetada parimat otsust.
150 Projekti

Meil on korraga töös ca 150 erinevat projekti.

50:50 Era- ja avalik sektor

Era- ja avaliku sektori projektid jagunevad meil 50:50.

150+ Võidetud pakkumust

Oleme võitnud rohkem kui 150 avaliku sektori pakkumust.

Meil on olemas kogu tiim äriprobleemide uurimiseks ja lahendamiseks. 

Trinidad Wisemanis töötab hetke seisuga rohkem kui 130 inimest, sh ärianalüütikud, süsteemianalüütikud, UX uurijad, teenusedisainerid, UX disainerid, UX kirjutajad, UI disainerid, kujundajad ja arendajad. See võimaldab võrdses proportsioonis arvestada kõigi kolme tähtsa teguriga – tehnoloogia, äri ja kasutajaga.    

Ettevõtte kasv on kiire ja stabiilne

Trinidad Wisemanile on mitmetel aastatel omistatud Eesti Gasellettevõtte tiitel, mille pälvivad ettevõtted, mis kuuluvad vähem kui 1% Eesti kiireimalt kasvavate ettevõtete hulka.

 

Meile on igal aastal omistatud ka Eduka Eesti Ettevõtte tiitel, mis näitab majanduslikku seisukorda, aastal 2022 pälvisime AA-staatuse. Tunnistusi väljastab Krediidiinfo AS koostöös rahvusvahelise kontserniga Creditinfo ning välja antakse AAA (suurepärane), AA (väga hea) ja A (hea) staatuseid. 

Trinidad Wisemani käive aastatel 2008 - 2022 on olnud pidevas tõusus ning eelmise majandusaasta tulemus oli 16.9 MEUR.

ISO

9001:2015 certified

Omame ISO 9001:2015 sertifikaati, mis näitab pidevat pühendumust kvaliteetsetele teenustele, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

Meie koostöö

Oleme teinud ja teeme jätkuvalt koostööd mitmete mainekate era- ja avaliku sektori ettevõtete ning asutustega. Meie partnerluskogemus ulatub ka piiride taha.

Teeme koostööd ülikoolide ja teiste organisatsioonidega. Arendame koos inimkeskse disaini valdkonda Eestis, pakkudes praktikavõimalusi, loenguid ja koolitusi, korraldades konverentse ning viies läbi teadusuuringuid.

 

  • Praktika – oleme mentordanud nii individuaalselt kui ka praktikantidest koosnevat täispinu (full-stack) arendustiimi.  

  • Loengud ja koolitused – meie spetsialistid annavad loenguid suurimates Eesti ülikoolides erinevatel disaini ja tarkvara arenduse valdkonna teemadel vastavalt tellija vajadusele. Koostöös Eesti Disainikeskusega koolitame erinevate elualade spetsialiste teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise vallas. 

  • Oleme Rohetiigri liige. Tegemist on algatusega, mis toob kokku erinevaid valdkondi, et arendada tasakaalustatud majandusmudelit nii Eestis kui ka globaalselt. Rohetiiger keskendub keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja keskkonnasõbralike lahenduste rakendamisele, hõlmates ettevõtlust, avalikku sektorit, vabakonda ja üksikisikuid. Trinidad Wisemanis on jätkusuutlikkus ja inimkesksus olnud esmatähtsad ettevõtte asutamisest saati. Rohetiigri liikmetena soovime õppida teistelt, jagada oma teadmisi ja kogemusi ning panustada jätkusuutlikuma tuleviku loomisesse

  • Konverentsid – EstCHI liikmetena oleme aastast 2008 koos Tallinna Ülikooliga korraldanud kasutatavuse teemalist konverentsi WUD. Lisaks juurdepääsetavuse teemalist konverentsi Gaad ja teaduskonverentsi NordiCHI. Meil on hea meel olla NordiCHI konverentsi ajaloo esimene eraettevõttest korraldaja. 

  • Teadustööd – oleme koos Tallinna Ülikooliga teinud ja avaldanud mitmeid teadusuuringuid ja kaardistusi.  

Lisaks eelmainitule on meile oluline arendada Eesti inimese-arvuti interaktsioonidisaini kogukonda. Sel eesmärgil lõime ühise valdkonna organisatsiooni EstCHI (Estonian ACM SIGCHI Chapter) koostöös Tallinna Ülikooliga. Tegemist on Eestis toimiva organisatsiooniga, mis kuulub huvigrupipõhise organisatsiooni ACM (Association for Computing Machinery) alla.  

Asutused, kellega oleme koostööd teinud: Tallinna Ülikool, Eesti Kunsti Akadeemia, TalTech, Tartu Ülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Disainikeskus. 

Teeme koostööd rahvusvahelisel tasandil – viime läbi kasutajauuringuid ja uurimusprojekte üle kogu maailma ja seda iga riigi kohalikus keeles. Selleks, et neid teha, oleme rahvusvaheliselt tunnustatud UX agentuuride võrgustiku UX Fellows liige.  

UX Fellowsiga oleme kasutajauuringuid teinud muuhulgas Saksamaal, Hispaanias ja Itaalias. Lisaks oleme erinevates riikides teinud uuringuid ka Euroopa Komisjonile ja Eurofoundile.

Teeme koostööd erasektoriga – oleme teinud koostööd enamuse Eesti suuremate tarkvara ettevõtetega, pakkudes tuge enamjaolt disaini (sh teenusedisain, kasutajakogemuse disain, kasutajauuringud, ligipääsetavus), analüüsi ja kasutajaliidese arenduses. Näiteks e-riigi ehitamisel või tervise valdkonnas. Oleme ka Connected Health klastri liige, kus koostöös partneritega püüame leida lahendusi tervisevaldkonna probleemidele.

Mascus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium + Sotsiaalkindlustusamet
Rimi
Tervisekassa
SEB
REKS
Tallinna Lastekodu
Coop
Haridus- ja Teadusministeerium
Salva
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Tender Electronic Daily (TED)
Fundwise
City24

Meie väärtused ja kultuur

Meid suunavad 3 põhiväärtust

Inimkesksus

Kui Trinidad Wisemanis midagi loome, siis eesmärgiga teha inimeste elu paremaks. 

 

Inimkesksus on Trinidad Wisemani loomisest saati olnud tähtsal kohal nii meie projektides kui töökultuuris, sest iga muutus algab inimestest. 

Oma projektides pöörame alati kõrgendatud tähelepanu kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele. 

Professionaalsus

Trinidad Wiseman ei ole perekond, vaid pigem kui kõrgetasemeline spordivõistkond. 

 

Tippklubina anname omalt poolt kõik, et mängijad saaksid areneda ja teha nii individuaalselt kui tiimina parima tulemuse. Vastu ootame töökust, sihikindlust ja initsiatiivi.   

Autonoomsus

Meil on nn bossless kultuur, kus kõik saavad kaasa rääkida, kuid see ei tähenda, et Trinidad Wiseman oleks juhtideta organisatsioon.

 

Nii juhtide kui spetsialistide rollid on vajalikud ja nad ei ole kuidagi üksteisest paremad või halvemad, vaid teevad lihtsalt erineva iseloomuga tööd. Autonoomsuse pakkumisega hõlbustame Trinidad Wisemanis tööprotsesside kiirust ja tõstame töö efektiivsust. 

Meil on loodust hoidev mõtteviis ja püüame anda oma panust ökoloogilise jalajälje vähendamisel. 

Aitame vähendada oma klientide ökoloogilist jalajälge läbi digitaliseerimise ja säästliku teenusedisaini.

Töötame ise termoaktiivsetes rohekontorites, mis kasutavad maasoojust, päikeseenergiat ja vihmavett ning mille keskkonnateadlik arhitektuur aitab vähendada hoone jahutus- ja küttevajadust ning passiivset energiakulu.

Pooldame loodust hoidvat mõtteviisi, võimaldades kontorite köökides prügi sorteerimist, vähendades pudelivee tarbimist ning kasutades orgaanilisi pesu- ja puhastusvahendeid. Looduslikke pesu- ja puhastusvahendeid palume kasutada ka oma puhastusteenuseid osutavatel partneritel.

Usume, et inimeste vaimne ja füüsiline tervis on sama kaaluga.

Toetame töötajate vaimset tervist Eesti suurima ja kogenuma psühholoogilise nõustamise platvormi vahendusel. Lisaks annab kontorite asukoht võimaluse tööle sõita rattaga või tulla jalgsi ning sisustada puhkepause jalutuskäiguga roheluses. Looduses liikumine on üks vaimse tervise vitamiinidest. Trinidad Wiseman OÜ on ametlikult tunnistatud vaimset tervist väärtustavaks ettevõtteks. Peaasi.ee andis 2023. aastal esimest korda välja vaimse tervise kuld märgise 126 organisatsioonile ja 41 ettevõttele.

Soovime pakkuda oma töötajatele ka mugavat ja tervisesõbralikku töökeskkonda ning panustame silmasõbralikesse valguslahendustesse ja ergonoomilistesse töövahenditesse. 

Võimaldame hübriidtööd, pakkudes oma tiimile keskkonnavahetuse võimalust ning vähendades ka ökoloogilist jalajälge. 

Panustame pidevasse arengusse

48% Trinidad Wisemani töötajatest on panustanud ettevõtte arengusse, algatades ise innovatsiooniprojekte või võttes algatatud projektidest osa.

Trinidad Wiseman investeerib 1,5% kogu tööajast ettevõtte arengusse, pakkudes töötajatele nii sise- kui väliskoolitusi.

Trinidad Wisemani töökultuuri aluseks on õppimine, mentorlus ja üksteise aitamine. Loe meie töökultuuri kohta lähemalt blogist

Meie kultuuri ja sotsiaalse vastutuse kohta saad lisaks lugeda lehelt Kestlik TWN.

TRINIDAD WISEMANI AJALUGU LINNULENNULT

2022 

 

Trinidad Wisemani Rakvere tiim kolib uude rohelise mõtteviisiga kontorisse, kus linnakeskkonna mugavus on põimitud keskkonnasäästliku arhitektuuri ja tehnoloogiaga.  

2021 

 

Töötajate arv on kasvanud 110 inimeseni.  

 

Trinidad Wisemani Tallinna tiim kolib uude rohelise mõtteviisiga kontorisse, kus linnakeskkonna mugavus on põimitud keskkonnasäästliku arhitektuuri ja tehnoloogiaga.  

 

Aasta käive 8,9 miljonit eurot. 

2020 

 

Töötajate arv kasvab 95 inimeseni. 

Aasta käive 6,8 miljonit eurot.

2019

 

Aasta käive 6,5 miljonit eurot. 

2018 

 

Trinidad Wiseman pälvib Eduka Eesti Ettevõtte AAA-staatuse. 

Töötajate arv kasvab 80 inimeseni. 

Aasta käive 5,33 miljonit eurot.

2017

 

Esmakordselt on üheaegselt töös üle 50 projekti ja töötajate arv kasvanud 65 spetsialistini. 

Aasta käive 4,1 miljonit eurot.

2016

 

Trinidad Consulting pälvib Eesti Gasellettevõtte tiitli. 

Trinidad Consulting ja Wiseman Interactive pälvivad Eduka Eesti Ettevõtte AAA-staatuse. 

Trinidad Consulting ja Wiseman Interactive ühinevad Trinidad Wisemaniks.  

Kahe ettevõtte ühiskäive ületab 2,9 mln euro piiri.  

2015

 

Esmakordselt registreerub ülemaailmse kasutatavuse päeva WUD konverentsile üle 500 osaleja.  

Trinidad Consulting pälvib Eesti Gasellettevõtte tiitli. 

Trinidad Consulting pälvib Eduka Eesti Ettevõtte AA-staatuse. 

2014

 

Trinidad Consulting pälvib Eesti Gasellettevõtte tiitli. 

Trinidad Consulting pälvib Eduka Eesti Ettevõtte AA-staatuse. 

2013

 

Trinidad Consulting pälvib Eduka Eesti Ettevõtte AA-staatuse. 

Trinidad Consultingu käive ületab miljoni euro piiri.

2012

 

Trinidad Consulting pälvib Eduka Eesti Ettevõtte AA-staatuse. 

2011

 

Trinidad Consulting alustab WUDi korraldamisel koostööd Tallinna Ülikooliga.

2009

 

Trinidad Consulting palkab esimese töötaja.  

2008

 

Trinidad Consulting korraldab koostöös Tramm OÜ-ga esimese WUD (World Usability Day) Eesti sündmuse, millest saab iga-aastane ning järjest kasvav üritus. 

2007

 

Otsustatakse luua Trinidad Consulting ning vaikselt alustatakse kasutatavuse ja analüüsi teenuste pakkumisega.  

  

Avatakse Wiseman Interactive’i Rakvere kontor.  

2004

 

Wiseman Interactive alustab kodulehtede ja Wise CMSi arendamisega ning avab kontori Tallinnas.  

Loe meie blogipostitusi

Kuidas aitasime Elisa Eestil UX/UI disaini abil nende esindused paberivabaks muuta  

Kuidas digimuutus aitab meil hoida metsa ja vältida asjade kuhjumist? Loe meie uuest blogiartiklist Elisa hiljutise eduloo ehk paberivaba esinduste projekti kohta ja saa lähemalt teada. Intervjueerime Elisa projektijuht-analüütikut Kristi Kirsmani ja Trinidad Wisemani kasutajakogemuse disainerit Saale Truud, kes mõlemad mängisid projektis võtmerolli.

Loe lähemalt