Tarkvaraarendus

Arendame inimestele tarka tulevikku

Arendusteenus ei tähendada alati ainult tarkvaralahenduse valmis kodeerimist. See hõlmab ka süsteemidevahelist suhtlust ehk liidestamist, tarkvara hooldust ja uuendamist. Arendustegevuse käigus loome erinevaid teenuse kokkupuutepunkte, et tagada efektiivne teenuste pakkumine tellijatele, rakendada ärimõõdikuid ning jälgida olemasolevaid süsteeme.

targa tuleviku arendus

„Trinidad Wiseman on turismiturundusinfosüsteemi tehnilise partnerina pakkunud meile paindlikku ja agiilset arendust, mis võimaldab kliendina saada võimalikult täpselt soovitud tulemuse ning jätab ka võimaluse töö käigus lähteülesande muutmiseks. Veaseisudele reageeritakse kiirelt ning projektijuht on alati valmis konsulteerima olemasolevate või uute lahenduste osas, mis teeb igapäevase koostöö sujuvaks ja kiireks.”

- Maili Saia, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna peaspetsialist  

Tarkvaraarenduse hüved

Millal kaaluda arendust?

Infosüsteemi uuendus

Sinu äripõhimõtted on muutunud ja infosüsteem ei vasta enam vajadustele. Vanad ja aegunud infosüsteemid on turvariski- ja kuluallikad, mistõttu tarkvara tuleb regulaarselt uuendada.

Erilahendused

Sinu organisatsioon vajab erilahendusi, mida tüüplahendused ei võimalda (nt veebilehe mallid).

Arendustegevuse kaudu saad kokku hoida kulusid ja kasvatada tulusid, sest see aitab...
 • automatiseerida protsesse
 • pakkuda teenust ööpäevaringselt
 • korraldada süsteemide vahelist infovahetust
 • infot koguda ja süstematiseerida
 • infot filtreerida ja töödelda
 • uuendada ja hoida tarkvara turvalisena
 • parendada juhtimisotsuste tegemiseks vajaliku info kättesaadavust ja kvaliteeti
 • vähendada teeninduses tekkivaid ooteaegu
 • parendada ja kiirendada kliendisuhtlust  

Ärijuhtumid

Nutika lähenemisega vähendad tulemuse saavutamiseks kuluvaid jõupingutusi. Süsteemide liidestamine aitab riske vähendada, kokku hoida aega ja optimeerida kulusid.    

Tõsta andmete kvaliteeti

Sisestad andmeid süsteemi käsitsi? Peale selle, et see on ajamahukas, on lihtne teha vigu. Ka kõige hoolikamal andmesisestajal võib aeg-ajalt tähelepanu hajuda või sõrm vale klahvi peale sattuda. Tekkinud vead võivad omakorda aga viia valede juhtimisotsusteni.

 

Tarkvaralahendus, mis võimaldab andmeid automaatselt ühest süsteemist teise viia, tõstab andmete kvaliteeti, sest üleviimise protsessis puudub inimfaktor. Isegi kui süsteemis peaks tekkima viga, on seda lihtne koodist leida ja parandada.

 

Manuaalsel sisestamisel tekkinud vead on juhuslikud ning seetõttu on nende avastamine ja lahendamine oluliselt keerulisem. Kvaliteetsed andmed aitavad kaasa õigete juhtimisotsuste langetamisele.

Automatiseeri süsteemid ja protsessid

Planeerid suuri muudatusi (nt katkestused infosüsteemis), kuid pead kasutajatele saatma teavitusi käsitsi? Või kulub sul suur osa päevast saabunud e-kirjadele käsitsi vastamiseks ja tellimuste manuaalseks kinnitamiseks?

 

Kui automatiseerid oma süsteemid ja protsessid, saadab süsteem ise välja vajaliku sisuga teavitused näiteks e-kirjad ja sms-id, nii et vajalik teave jõuab kiiresti ja õigeaegselt kliendini.

 

Samuti võib automatiseerimisprotsessi läbi teinud süsteem sinu eest  kindlaks teha ja otsustada, milline sõnum millisele e-kirjale vastuseks saadetakse. Süsteemide ja protsesside automatiseerimisega muutuvad ka kulud väiksemaks, sest töö saab tehtud kordades kiiremini.

Suurenda müüki

Soovid suuremaid müügitulemusi? Automatiseerimine aitab pakkuda teenuse broneerimise või e-poes ostlemise võimalust ööpäevaringselt, ilma et sinu tiim selle jaoks lisavaeva peaks nägema.

 

Mis veelgi parem, automaatne digitaalne müügiprotsess vabastab tiimile aega, mida saab suunata teistele vajalikele tegevustele, tõstes seeläbi nende produktiivsust.

arendusteenuse ülevaade

Milline arendusteenus välja näeb?

Kui saadaolevad tüüplahendused ei ole sinu organisatsiooni jaoks piisavad, ei tööta või soovid lihtsalt rohkemat, siis pöördu meie poole – meie loome rätseplahendusi, mis vastavad täpselt sinu vajadustele. 

 

Tavaliselt juhime korraga 150-160 projekti, millest arendusprojektid on üks meie põhiteenuseid. Meie spetsialistidel on üle 10 aasta tarkvara arendamise kogemust ning omame laia tehnoloogiate pagasit, mis annab eelise erinevate süsteemide kasutamisel ja liidestamisel. 

 

Trinidad Wisemanis pakume metoodilist tarkvaraarendust, mille käigus arvestame organisatsiooni vajadusega muutusteks. Tegeleme disaini, arenduse, testimise ja juurutustegevuste planeerimisega ning meie projektitiimi kuuluvad alati erinevad arendajad (front-end, back-end, mõnikord ka full-stack) ja testijad.

fa-diagram-project fa-sm

Metoodika

Meil on välja kujunenud hästitoimiv agiilne arendusprotsess, mis algab ülesande püstituse ja tiimi komplekteerimisega. Meie unikaalsus seisneb arendajate sujuvas koostöös disainerite ja analüütikutega, võimaldades meil arendada tarkvara, mis lähtub nii kasutajate vajadustest kui ärilistest eesmärkidest. Oleme võimelised lahendama kõiki probleeme kolmel tasandil – ärivaade, inimfaktor ja tehnoloogia. 

 

Kui tiim on koos, jagame funktsionaalsused pisikesteks tükkideks ja alustame detailanalüüsiga, mis käib paralleelselt disainiga. Kui analüüs ja disain on valmis, liiguvad need edasi arendusse.

 

Paljude erinevate tükkidega samaaegselt tegelemine tähendab, et mitmed funktsionaalsused valmivad paralleelselt ning toode valmib kiiresti. Sõltuvalt projektist kasutame enamasti Dual Track Scrumi, kuid kui vaja, võime erinevaid metoodikaid ka kombineerida.

fa-arrow-progress fa-sm

Protsess

Kui oleme funktsionaalsust piisavalt disaininud (tehnilise arhitektuuri tasemeni), algab igapäevane arendustsükkel koos testimisega, mille käigus valmibki perioodiliselt iga uus tellijaga kokkulepitud funktsionaalsus.

 

Iga arendustsükkel (sprint) algab planeerimisega ja lõppeb demoga funktsionaalsuse valmimise kohta. Funktsionaalsuse valmisolekut hinnatakse kvaliteedikriteeriumite alusel. Iga sprindi lõpus teeme tagasivaate (retrospective) koosoleku, et hinnata tiimi toimimist, saada tagasisidet ja teha muudatusettepanekuid koostööks järgmises sprindis. Kui tarkvara minimaalne vajalik funktsionaalsus on valmis arendatud, otsustame koos tellijaga järgmised sammud.

 

Tasub meeles hoida, et tarkvaraarendus on pikaajaline protsess ja ükski tarkvara ei saa kunagi päris valmis. Alati tuleb jätkata turvauuendustega ja täiendada aja jooksul funktsionaalsusi.

fa-list-check fa-sm

Töötulem

Lai valik dokumenteeritud ja testitud tarkvaralahendusi (mobiiliäpp, veeb, infokiosk, süsteem), mis võivad liikuda ka hooldus- ja monitooringu faasi. 

Soovitused tellijale

Kuidas läheneda tarkvaraarenduse tellimisele targasti?

Pakume spetsialistidena sulle erinevaid alternatiive ning toetame sind arenduse elluviimisel, kuid me ei tee otsuseid sinu eest. Miks? Vaid sina saad otsustada detailide üle ning teha õiged valikud, sest tunned süvitsi oma organisatsiooni ja selle sisemist toimimist.

 

fa-timer fa-sm

Arvesta juurutusperioodiga

Tarkvara arendusele järgneb organisatsioonis juurutusperiood, millele tuleb mõelda juba enne tarkvara tellimist. Organisatsiooni liikmed peavad olema valmis uut tarkvara vastu võtma ja kasutama hakkama.

 

Nagu uute asjadega ikka, kulub ka uue tarkvaraga harjumiseks ja töövõtete väljakujunemiseks aega. Arvestades juurutamiseks kuluva aja oma tegevusplaani sisse, saad loodud tarkvaralahendusest kiiremini kasu.

fa-handshake-angle fa-sm

Koostöö ja kohalolu

Meie kogemused on näidanud, et parima efektiivsuse ja tulemuse annab tugev koostöö tellijaga. Koostöö aluseks on pidev avatud suhtlus ning ühine eesmärk, mille poole liikuda.

 

Usume, et väärtuslikku tarkvara ei ole võimalik luua vaakumis ning õige lahenduseni jõudmine nõuab lisaks rahalisele ka ajalist ja mõttelist investeeringut.

fa-user-group-simple fa-sm

IT taust ei ole kohustuslik

Tarkvaraarendus on tehniline ja keeruline valdkond oma keele ja keelekunstiga. Nii on varasem kokkupuude tarkvaraarendusega tellimisel alati abiks, kuid keerukate ideede elluviimiseks ei ole tingimata vaja tellijana ise arenduskeeles rääkida osata. 

 

Edu alus põhineb suhtlusel ja ühisel arusaamisel. Kasutame oma töös arusaadavat keelt ja selgitame vajadusel arendusnüansse, sest teame, et nii on lihtne võtta vastu ka kõige keerulisemaid tehnilisi otsuseid.

fa-hand-holding-heart fa-sm

Valmisolek muutuseks

Tarkvara on suurepärane tööriist, millega saab suurel määral väärtust luua. Siiski ei lahenda tarkavara üksi maagiliselt kõiki kitsaskohti, ka organisatsioonil endal ja selle muutustel on väärtuse loomisel suur roll.

 

Kõige paremad tulemused saavutataksegi siis, kui organisatsiooni sisemised muutused käivad koos tarkvaraarendusega käsikäes.

fa-laptop-code fa-sm

Tarkvaraarendusest saad kõige rohkem kasu, kui...

 • süsteemi loomisel lähtutakse lõppkasutajast
 • andmed on automaatselt sünkroniseeritud erinevate keskkondade vahel
 • organisatsioon on avatud muutustele ning suunatud tulevikku
 • kulude planeerimisel on arvestatud perioodiga, mis kulub süsteemi juurutamisele

Teenuse maksumus

Hinda mõjutavad tegurid ja kuidas neid juhtida

Tarkvaraarenduse projekti maksumus on peamiselt seotud arendatavate funktsionaalsuste mahu ning keerukusega. Pealtnäha lihtsana tunduvad funktsionaalsused võivad sisaldada endas rohkelt keerukaid seoseid ning ärireegleid, millega tuleb arvestada, et saavutada parim tulemus.

Mõistame, et investeeringute tegemisel tuleb lähtuda organisatsiooni olemasolevatest vahenditest ja tarkvara hinnast. Parima võimaliku tulemuse saavutamiseks on suureks abiks piirjoonte defineerimine.

Mida selgem on projekti algfaasis arusaam funktsionaalsusest, eesmärgist ja eelarvest, seda kergem on arenduse käigus vastu võtta otsuseid, mis eesmärke toetavad. Piirjoon annab sihi, mis suunab tiimi lähenemismetoodikat ning võimaldab keskenduda kõige olulisemale.

Hinda mõjutavad tegurid:

 

 • ülesande püstitus
 • keerukuse aste
 • nõuded tarkvarale
 • funktsionaalsuste maht
 • ajakulu
 • tiimi suurus
 • projekti tähtaeg

 

 

 • tehnoloogiad
 • korduvkasutatavad ja valmisolevad komponendid
 • metoodikad
 • tehnilise võla olemasolu
 • mittefunktsionaalsed nõuded
 • olemasolev dokumentatsioon

Edulood meie klientidest, kes on arendusest kasu saanud

Eesti ravimite ehtsuse kontrolli infosüsteemi veateadete menetlussüsteemi arendus

Koostöös Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutusega (REKS) viisime ellu REK-IS projekti, mille eesmärgiks oli arendada tarkvara, mis võimaldab tagada ravimite võimalikult kiire ja hea kättesaadavuse patsiendile. 

 

Loe lähemalt

Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse broneerimissüsteemi arendus

Koostöös Sotsiaalkindlustusameti (SKA), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) ning TripleDeviga valminud infosüsteem võimaldab aegu broneerida mitmete oluliste sotsiaalteenuste kasutamiseks. Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonna külastuste arv on 2023. aastal ületanud juba miljoni piiri. 

 

Loe lähemalt

Valik meie kliente

Mascus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Tervisekassa
REKS
Coop
Salva
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Tender Electronic Daily (TED)
Fundwise
City24
Bigbank
KÄO
Eurofund
Kodupaber
Visit Tallinn
Tallink
Elisa

Kontakt

Soovid tellida meilt tarkvaraarenduse projekti? Võta ühendust meie digimuutuse valdkonnajuhiga

Arendus

Digimuutuse valdkond koondab tarkvaraarenduse spetsialiste ja arendajaid, kelle väljundiks on masinkoodis realiseerida meie koostööpartnerite lennukaid ideid. Parimate tulemuste saavutamiseks teeb digimuutuse valdkond tihedat koostööd teenusedisainile spetsialiseerunud disainerite ning analüütikutega.

Eva Salumäe

Digimuutuse valdkonnajuht

Eva on Trinidad Wisemani digimuutuse valdkonnajuht. Tal on bakalaureusekraad matemaatikas Tartu Ülikoolist ning magistrikraad ärijuhtimises EBSist. Tarkvaraarendus on olnud tema kirg juba rohkem kui 15 aastat ning selle aja jooksul on ta töötanud nii projektjuhi kui tiimijuhi rollis.

Kui soovid arutada oma projekti või sul on küsimusi Trinidad Wisemanis tehtava töö kohta, siis võta meiega ühendust.

Saada päring

* Märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud

Täisteenus (UX, analüüs, arendus, testimine)

Atlassiani teenused

Ärianalüüs või teenusedisain

Süsteemianalüüs

E-riigi konsultatsioon/arendus

UX/UI

NeuroUX

WCAG ( ligipääsetavus) konsultatsioon või audit

Programmeerimine

Tarkvara testimine

Koolitus/muu-konsultatsioon

Muu

EUR

/

/

Ära kunagi jaga selle vormi kaudu tundlikku teavet (krediitkaardinumbrid, isikukoodid, paroolid).

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning sellele rakenduvad Google’i privaatsuspoliitika ja teenuste tingimused.

Loe viimaseid postitusi meie blogist

Olemasoleva süsteemi uuendamine Turismiinfosüsteem 2.0 projekti näitel

Täna läks laivi tuliuus www.visitestonia.com veebileht. Oma blogis räägime Visit Estonia veebilehe ning selle sisuhaldussüsteemi uuendamise näitel, mida tähendab olemasolevast lahendusest uue versiooni loomine ning kuidas lahendada võimalikke väljakutseid. Projekti eesmärgiks oli luua uus kasutajasõbralik ja organisatsiooni ootusi juhtiv keskkond.

Loe lähemalt