Disain

Disainime inimestele tarka tulevikku

service design

„Olime turule toomas uut virtuaaltuuride formaadis toodet. Trinidad Wisemani tiimilt tuli suurepärane idee teha avakampaaniaks ja ühtlasi koostööpartneritele jõulukaardiks virtuaalne piparkoogimaja. Mõeldud – tehtud. Jõuluperioodil sai Pagari Piparkoogi virtuaaltuur meil ligi 30 000 vaatamist. Esmaklassiline idee ja kvaliteetne teostus. Aitäh, Trinidad Wiseman!

- Karin Noppel-Kokerov, City24

Disainmõtlemine aitab paremaks muuta...

fa-copyright

Brändi

 • reklaamid
 • animatsioonid
 • ettevõtte visuaalne identiteet  
fa-users-line

Kasutajakogemust

 • kasutajaliides
 • kasutajateekond  
fa-arrow-progress

Äriprotsesse

 • teenus
 • prototüüp  
fa-laptop-mobile

Tehnoloogiat

 • andmevahetusliides
 • infosüsteem
 • infosüsteemi arhitektuur  

Läbimõeldud disain edendab äri

Disain ei tähenda ainult visuaalselt meeldivat digitoodet, vaid läbimõeldud infoarhitektuuri, funktsionaalsust, mugavat kasutajakogemust ja ka turvalisust. Iga samm, mille kasutaja tegema peab on disainitud nii, et see oleks kasutaja jaoks võimalikult selge ja lihtne. Eduka äri võti on see, kui kasutaja jõuab sinna, kuhu tal on vaja jõuda, ilma et tal tekiks raskusi või takistusi. Disainiga vähendame ka turvariske, tagades sarnase kujunduse kõigis keskkondades. 

 

Jah, kasutades standardlahendusi võib säästa arendusele eelnevaid töötunde, kuid ei säästa sind riskist, mida korralik disainiprotsess aitab olulisel määral vähendada. Kui pärast arendust selgub, et standardlahendus ei tööta nii, nagu peaks, võib lõppkokkuvõttes kuluda tunde rohkemgi, kui enne arendust disainiprotsess läbi teha. 

Elust enesest

Hea näide on sünnikuupäeva valimine registreerimisvormis. Standardlahendus võib lubada kuupäeva valimist ainult kuu kaupa kerimise meetodil, mis on kasutajate jaoks ebamugav ja aeganõudev. See tekitab kasutajates omakorda pahameelt ning võib lisaks kehvale kasutajakogemusele viia lõpuks ka protsessi pooleli jätmiseni. Läbimõeldud disain aitab kasutaja aga sellest osast sujuvalt läbi ning vajalik toiming saab kiiresti ja kergesti tehtud.

Ärijuhtumid

Disainmõtlemine aitab organisatsioonil oma eesmärke saavutada. Näiteks aitab disain parandada kasutajaliidese kasutusmugavust, parendada kvaliteeti ja ligipääsetavust, kokku hoida kulusid ning vältida riske.

 

Muuda äriprotsess tõhusamaks

Soovid suurendada tellijate rahulolu? Äriprotsessi disain aitab ellu rakendada organisatsiooni muudatusi. Näiteks automatiseerime klienditeeninduse protsessi ja töötame ettevõttes välja juhised klientide vastuvõtmiseks. Testime, kuidas töötajad juhistest aru saavad ja mis osas tuleks teha täiendusi.

Parenda kasutajamugavust

Sinu kasutajaliidesed on ebaefektiivsed, nõudes kasutajatelt ühe kliki asemel mitmeid samme või korduvalt sama teabe sisestamist? Korraliku disainiprotsessi abil saad parendada kasutatavust ja pakkuda seeläbi meeldivat kasutajakogemust.

Tõsta andmete kvaliteeti

Kliendiandmete kvaliteedi tagamine taotluste ja vormide täitmisel infosüsteemis on äärmiselt oluline. Vormiväljade disain suunab kasutajaid andmete sisestamisel, tagades nii andmete kvaliteedi (sisestatud saavad just need andmed, mida vaja) ning parendades seega ka info töötlemise protsessi.

Kasvata tulusid

Sinu eesmärgiks on müügi suurendamine? Kliendisõbralikum digitaalne lahendus, reklaam või pakend, mis vastab klientide vajadustele ja ületab konkurente, võib olla lahendus. Teenusedisaini meetodite kasutamine võib aidata arendada ja valideerida uusi, efektiivsemaid lahendusi, kasutades näiteks ajulainete mõõtmise meetodeid.

 

 

Paranda keskkondade ligipääsetavust

Sinu ülesandeks on parandada kasutajaliidese ligipääsetavust, et pakkuda kõigile klientidele võrdseid võimalusi teenuste kasutamiseks? Disaini abil saame luua juurdepääsetava, kaasava ja universaalse keskkonna kasutajatele, kellel on näiteks nägemisvaegus või liikumispuue.

Suurenda klientide rahulolu

Soovid parendada kasutajaliidese kasutatavust ja säästa kulusid? Kui keskkond ei ole kasutajasõbralik, võivad kasutajad eelistada kallimaid ja aeganõudvamaid suhtluskanaleid (nt telefonikõned, külastused) digitaalsete kanalite asemel. Hästi disainitud iseteeninduskeskkond arvestab kasutajamugavusega kõigis teenuse kasutamiseks vajalikes tegevustes ja etappides.

DISAINITEENUSE ÜLEVAADE

Kuidas kujundame inimestele tarka tulevikku?

Kui oled uuringute abil kasutajate vajadused välja selgitanud ning loonud strateegia selleks, et jõuda soovitud tulemuseni, siis on õige aeg alustada disainitööga. Disainiteenust ei pea tellima meilt koos uuringute või strateegiaga, kuid vajadusel aitame sind meeleldi ka nendega.

 

Trinidad Wisemanis on meil tavaliselt korraga käsil 150–160 projekti, millest umbes 50 on erinevad disainiprojektid (nt teenusedisain, graafiline disain, interaktsioonidisain, UX disain, UI disain). Me ei paku valmis standardlahendusi, vaid selle asemel loome personaalseid rätseplahendusi, mis vastavad täpselt sinu vajadustele.

 

Meie ulatuslik rahvusvaheliste partnerite võrgustik võimaldab meil tegeleda disainiprojektidega ka väljaspool Eesti piire, tagades kvaliteetse tulemi ka välisriigi kohalikus keeles.

fa-users fa-sm

Mitmekülgne disainerite tiim

Meie tiimis töötab erinevat tüüpi disainereid (teenusedisainer, UI disainer, UX disainer), mis võimaldab meil pakkuda klientidele mitmeid ärilisi aspekte arvestavaid terviklikke lahendusi. Lisaks disaineritele kaasame disainifaasi ka analüütikud, tarkvara arhitektid ja juhtivad arendajad. Selline lähenemine tagab tehnoloogia, äri ja kasutajatega seotud aspektide võrdse arvestamise.

 

Meie tiim naudib väljakutseid ning suudab luua kasutajamugavaid lahendusi isegi kõige keerukamate protsesside ja suurte andmeobjektidega infosüsteemide jaoks. Meil on kogemust rohkem kui kümme aastat, mis on aidanud meil välja arendada vajalikku distsipliini, tööprotsesse ja koostööoskusi erinevate rollide vahel.

fa-diagram-project fa-sm

Metoodika

Kõigepealt jagame strateegia alusel töö osadeks ning seejärel alustame iga osa põhjalikku disainimist. See protsess hõlmab pidevat kaasloomet, infovahetust, arutelusid ja ideede jagamist klientidega, samuti valideerimist ja täiustamist.

 

Disainifaasis viime läbi ka pilootprojekte, et testida erinevaid võimalusi, kuidas kõige efektiivsemalt jõuda strateegias kirjeldatud tulemusteni.

 

fa-list-check fa-sm

Töötulem

Loome sageli pikaajalisi disainilahendusi - näiteks innovatsiooniprotsesse ja tulevikulahendusi. Iga projekti juurde kuulub põhjalik dokumentatsioon, mis tagab disaini töötulemi arusaadavuse ka aastate möödudes. 

 

Töötulemi eluiga mõjutab dokumentatsiooni põhjalikkust. Lühikese eluea korral keskendume konkreetsetele detailidele, mis võimaldavad tulemi kiiret ja tõhusat rakendamist. Pikema eluea korral on dokumentatsioon põhjalikum, et tagada edukas integreerimine ka aastate möödudes, sest teadvustame, et ajaga võivad detailid ununeda ja tiimides toimuda muudatused. 

 

Projekti alguses arutame läbi, millist eluiga disaini töötulemilt ootad ja vastavalt sellele lepime kokku töötulemi sisu, struktuuri ja vormi.

soovitused tellijale

Kuidas nutikalt disaini tellida?

Soovime oma klientidele ainult parimat ning innustame neid projektidest aktiivselt osa võtma. Kogu projekti vältel saad jälgida tööde edenemist, anda sisendit ja teha muudatusettepanekuid. Nii maandame eos riske, mis tekivad tihtipeale möödarääkimisest ja üksteise valesti mõistmisest.

 

Pakume spetsialistidena sulle erinevaid alternatiive ning toetame sind disaini elluviimisel, kuid me ei otsusta sinu eest. Miks? Vaid sina saad otsustada detailide üle ning teha õiged valikud, sest tunned süvitsi oma organisatsiooni ja selle sisemist toimimist.

fa-handshake-angle fa-sm

Koostöö ja osalemisaktiivsus

Meie kogemused näitavad, et edukaima tulemuse ja parima efektiivsuse annab tugev koostöö tellijaga. Koostöö aluseks on avatud suhtlus ja pidev vastastikune tagasisideprotsess alates disainifaasi esimestest etappidest.

fa-timer fa-sm

Planeeri projekti jaoks aega

Et projekt kulgeks edukalt ja püsiks ajaraamis, on oluline selle jaoks aega planeerida. Kõige paremad tulemused, mis teenivad sinu organisatsiooni eesmärke, saavutatakse siis, kui sul on projekti jaoks aega ning oled valmis tegema otsuseid, kooskõlastama oma organisatsioonis detaile, jagama olulist informatsiooni, andma tagasisidet ning oled kättesaadav kohtumisteks ja töötubadeks.

Teenuse maksumus

Disainiprojekti hinda ja kestust mõjutavad tegurid

 • projekti ulatus (skoop) 
 • oodatav töötulemi eluiga 
 • kaasatud osapoolte hulk 
 • kasutajate sihtrühmade (persoonade) hulk
 • disainitavate elementide olemus
 • korduvkasutatavate materjalide olemasolu (elav stiiliraamat, bränd, CVI) 

Meie klientide edulood sellest, kuidas disainmõtlemine neid aitas

Paljud kliendid on meid usaldanud ja meiega koostööd teinud juba üle viie aasta. Oma kasutajasõbralike disainidega oleme pälvinud ka mitmeid auhindu.

Eesti riigi erihoolekande teenuse süsteemi ümberdisainimine

Disainisime koostöös Sotsiaalministeeriumiga ümber Eesti riigi erihoolekande teenuse süsteemi, et pakkuda efektiivsemat ja paindlikumat teenust psüühiliste erivajadustega inimestele ja nende lähedastele.

 

Loe lähemalt

 

Coopi veebilahenduste arendusteekonna ja veebikeskkondade visioon

Koostöös Coop Eestiga töötasime välja visiooni ja soovitusliku järjestuse veebikeskkondade ühendamiseks. See hõlmas veebi, e-poodi, iseteeninduskeskkonda ja panka, eesmärgiga pakkuda klientidele sujuvamat ja integreeritumat veebikogemust. Töö tulemiks oli prototüüp ja arengukava (roadmap), mis võimaldas Coopil alustada eraldiseisvate veebikeskkondade koondamiseks arendustöid.

 

Loe lähemalt

Valik meie kliente

Tallinna Lastekodu
Coop
Haridus- ja Teadusministeerium
City24
KÄO
Tallink
Elisa

Kontakt

Soovid tellida meilt disaini? Võta ühendust meie teenusedisaini valdkonnajuhiga

Disain

Teenusedisaini valdkonna spetsialistid tegelevad kõigega, mis puudutab teenusedisaini, strateegiat, äri- ja eelanalüüsi, kasutajakogemuse disaini (UX) ja kasutajaliidese (UI) disaini. Meie poole võib pöörduda igas projekti etapis - alates idee väljatöötamisest kuni uute digilahenduste loomise ja hindamiseni välja.

Liina Martõnjak

Teenusedisaini valdkonnajuht

Liina on Trinidad Wisemani teenusedisaini valdkonnajuht. Tal on  interaktsioonidisaini magistrikraad University College Londonist ning informaatika magistrikraad TalTechist. Liina on töötanud IT valdkonnas enam kui 14 aastat, olles nii arendaja kui interaktsioonidisaineri rollides. Liina on külalislektorina andnud loenguid TalTechis ja IT Kolledžis.

Kui soovid arutada oma projekti või sul on küsimusi Trinidad Wisemanis tehtava töö kohta, siis võta meiega ühendust.

Saada päring

* Märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud

Täisteenus (UX, analüüs, arendus, testimine)

Atlassiani teenused

Ärianalüüs või teenusedisain

Süsteemianalüüs

E-riigi konsultatsioon/arendus

UX/UI

NeuroUX

WCAG ( ligipääsetavus) konsultatsioon või audit

Programmeerimine

Tarkvara testimine

Koolitus/muu-konsultatsioon

Muu

EUR

/

/

Ära kunagi jaga selle vormi kaudu tundlikku teavet (krediitkaardinumbrid, isikukoodid, paroolid).

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning sellele rakenduvad Google’i privaatsuspoliitika ja teenuste tingimused.

Loe viimaseid postitusi meie blogist

Kuidas aitasime Elisa Eestil UX/UI disaini abil nende esindused paberivabaks muuta  

Kuidas digimuutus aitab meil hoida metsa ja vältida asjade kuhjumist? Loe meie uuest blogiartiklist Elisa hiljutise eduloo ehk paberivaba esinduste projekti kohta ja saa lähemalt teada. Intervjueerime Elisa projektijuht-analüütikut Kristi Kirsmani ja Trinidad Wisemani kasutajakogemuse disainerit Saale Truud, kes mõlemad mängisid projektis võtmerolli.

Loe lähemalt