Kaardistamine

Kaardistame targa tuleviku loomiseks

Strateegia, veebilehe, tarkvaralahenduse või mõne muu projekti loomisel on oluline alustada olukorra kaardistamisest. Teadlikkus hetkeseisust on aluseks õigete lahendamist vajavate probleemide valimiseks ja tegevusplaani koostamiseks.

Kaardistamine

„Koostööst Trinidad Wisemaniga jäi meelde mõnusas vabas vormis suhtlus, sisukad jututoad nende kontoris ja nende suisa tüütu järjekindlus, et projekti rööpas hoida. Kohati tundus, et analüütik Andrus Sarv teadis politsei tööprotsessidest rohkemgi kui politseinikud ise. Analüüsi esitlusviis oli arusaadav ja eesmärgile 100% orienteeritud. Väga positiivselt mõjusid ka tiimi liitvad ühisüritused. Olin koostööst vaimustunud!“

- Imre Kollo, SMITi e-politsei projektijuht

Kui soovid kulusid kokku hoida, äri kasvatada, müüki suurendada, teenust või äriprotsesse parendada, siis kaardistamine aitab sul...

 • aru saada organisatsiooni hetke olukorrast
 • mõista tellijate/kasutajate käitumist ja selle põhjusi
 • leida olemasoleva lahenduse kitsaskohti ja määrata nende prioriteetsust
 • hinnata projekti mahtu ja muudatuse mõju lõppkasutajale
 • vähendada riske ja planeerida vastumeetmeid 
 • tuvastada kommunikatsiooniprobleeme 
 • võrrelda ootusi ja reaalsust (nt juhtkonna ja tellijate ootused, plaan ja tegelikkus) 

Tunne tellijat/kasutajat 

 

Kvaliteetse toote/teenuse pakkumiseks peab teadma, mida tellijad/kasutajad vajavad. Kaardistamine aitab tuvastada ja mõista tellijate/kasutajate vajadusi, et teha paremaid otsuseid ning luua tooteid ja teenuseid, mida neil päriselt vaja on.

 

 

Miks on oluline uurida inimfaktorit?

 

Kõik muutused on seotud inimese käitumisega. Näiteks masinate või infosüsteemide rikked tulenevad sageli inimese hooletusest või ebapiisavast testimisest. Kaardistamine toob lauale kitsaskohad ja põhjused ning annab sulle valikuid ja võimalusi, et otsustada, milliseid muudatusi olukorra parendamiseks teha.

Ärijuhtumid

Keerulise struktuuriga organisatsioonides on sageli infovoo jõudmine strateegilisi otsuseid tegevatele juhtimistasanditele raskendatud. Olukorra kaardistamine annab ülevaate väärtusest, mida tellija sinu ettevõtte teenusest või tootest saab. Kaardistamise käigus kogutakse väärtuslikku teavet nii sinu organisatsiooni kui tellijate, protsesside, tarneahela ja vigade allikate kohta.

Kasutajaid mõistes saad parendada kasutusmugavust

Soovid parendada keskkonna kasutusmugavust ja planeerid kasutajaliidese arendust? Enne tööde planeerimist on oluline mõista, kus esinevad kasutatavuse probleemid ja milliseid võimalusi on nende lahendamiseks. Kasutatavuse testimine aitab tuvastada olemasoleva lahenduse kitsaskohti ning tuua lauale kasutajate kogemused ja väljakutsed. Nii saad kohe lahendama asuda õigeid probleeme.

 

Tõsta äriprotsesside efektiivsust

Soovid tõsta sissetulevate müügipäringute haldamise efektiivsust? Müügiprotsessi kaardistamine aitab välja selgitada kitsaskohad ja sellest tulenevalt saab koostada tegevusplaani probleemide lahendamiseks. Kaardistamise käigus jälgime delikaatselt, kuid põhjalikult müügipersonali tööd, analüüsime sissetulevaid päringuid ning hindame info liikumise kiirust ja kanaleid. 

 

Probleemide kaardistamine aitab vältida ressursside raiskamist

Soovid äri kasvatada ja uute tellijate saamiseks uue veebilehe luua? Kaardistamine aitab vältida ressursside raiskamist ja annab infot toodet või teenust tarbinute käitumise ja selle põhjuste kohta.

 

Kui kitsaskohad on tuvastatud, saad fookuse ja ressursid suunata kohe õigete probleemide lahendamisele. Kui näiteks selgub, et tellijatele sinu toode või teenus ei meeldi ja nad tegelikult ei osta, siis ei ole mõtet investeerida aega ega raha veebikujundusse, sest see ei täida sinu eesmärki ega aita äri kasvatada. Sel juhul tuleb kõigepealt tegeleda toote või teenuse probleemidega.

kaardistamise teenuse ülevaade

Milline kaardistamise teenus välja näeb?

Trinidad Wisemanis on meil tavaliselt korraga töös ca 150–160 projekti, millest umbes pooled hõlmavad inimkäitumise uurimist või selle ümberkujundamist. Meilt on võimalik tellida nii äriprotsesside analüüsi kui ka kasutajauuringuid.

 

Meie spetsialistidel on võimekust samaaegselt võrdses mahus uurida ja analüüsida nii inimfaktorit, äriprotsesse kui tehnoloogiat. Uurime hoolikalt iga indiviidi rolli ja käitumist protsessis ning selle põhjuseid.

 

Meie ulatuslik rahvusvaheliste partnerite võrgustik võimaldab meil teha projekte ka väljaspool Eesti piire, tagades kvaliteetse tulemi ka välisriigi kohalikus keeles. Näiteks oleme teinud samaaegselt erinevates riikides uuringut Euroopa Komisjonile ja ka Eurofoundile.

 

fa-users fa-sm

Unikaalne tiim

Turul leidub eraldi nii äriprotsesside analüütikuid, kasutajauuringute kui tarkvaraarenduse tegijaid. Vähe on neid, kes teostavad neid kõiki korraga ning on võimelised lahendama kõiki probleeme mitmel tasandil – inimfaktor ja tehnoloogia.

 

Meie unikaalsus seisneb oma tiimis, kes suudab samaaegselt uurida ja analüüsida võrdses proportsioonis kõike kolme -  inimfaktorit, äriprotsesse ja tehnoloogiat. Meil on endal olemas kogu tiim äriprobleemide uurimiseks: ärianalüütikud, süsteemianalüütikud, UX uurijad, teenusedisainerid, UX disainerid, UI disainerid, kujundajad ja arendajad.

 

Tehnoloogilise kallutatuse vältimiseks on väga oluline, et meie projekteerimistiimis on sama palju spetsialiste kui tehnilises tiimis. Kombineerime neid kõiki ja seepärast suudame projekti tulemid esitada ärilistest aspektidest vaadatuna.

fa-diagram-project fa-sm

Metoodika

Sinu eesmärkidest tulenevalt arutame läbi ja kinnitame tegevusplaani koos mahuhinnanguga. Seejärel valime vastavalt tegevusplaanile sobiva metoodika:

 

 • inimkäitumise uurimine digitaalses ja päris keskkonnas 
 • dokumentatsiooni uurimine
 • üks-ühele intervjuud
 • protsesside analüüs
 • infosüsteemide analüüs
 • erinevate tegevusahelate mõõtmine (nt müügipäringu liikumine)
 • vigade tuvastamine protsessis
 • ettevõtte töötajate arvamuste ja ettepanekute kogumine 
fa-list-check fa-sm

Töötulem

Kaardistamise tulemuse anname sulle üle vastavalt kokkulepitud formaadile. Selleks võivad olla dokumendid, raportid, joonised, videod, esitlused, protsessiskeemid, teekonnakaardid või arenduspiletid arenduskeskkondadesse.

Soovitused tellijale

Midagi head ei sünni üksi

Spetsialistidena toetame sind kaardistamise läbiviimisel ning pakume sulle erinevaid alternatiive, kuid me ei otsusta sinu eest. Miks? Vaid sina saad otsustada detailide üle ning teha õiged valikud, sest tunned süvitsi oma organisatsiooni ja selle sisemist toimimist.

fa-telescope fa-sm

Projekti eesmärk ja valmisolek muutuseks

Iga kaardistusprojekt vajab selget eesmärki, et uuring laiali ei valguks ja ajaraamis püsiks. Kaardistamisest saad kõige rohkem kasu siis, kui sinu organisatsioonis on hoolikalt läbi mõeldud kaardistamise põhjus ja vajadus.

 

Kui probleemid on tuvastatud, tuleb nende lahendamiseks organisatsiooni senises käitumises midagi muuta, et saavutada soovitud väärtust. Mõnikord tuleb valmis olla ka kompromissiks - näiteks efektiivsust tõstes võib mingil määral kaotada paindlikkuses.

fa-handshake-angle fa-sm

Avatud meel ja osalemisaktiivsus

Meie kogemused näitavad, et edukaima tulemuse annab tugev koostöö tellijaga. Koostöö aluseks on avatud meel ja valmisolek, et uurimise käigus võib ilmneda ka ootamatuid "üllatusi", mis ei pruugi esialgu välja paista.

 

Sinu organisatsioon saab kaardistamisest kõige rohkem kasu, kui oled planeerinud projekti jaoks aega ning oled valmis tegema otsuseid, kooskõlastama oma organisatsioonis detaile, jagama olulist informatsiooni, andma tagasisidet ning oled kättesaadav kohtumisteks ja töötubadeks.

teenuse maksumus

Kaardistuse hinda ja kestust mõjutavad tegurid

Uuringuprojekti maksumus sõltub peamiselt kaardistatava osa mahust ehk mitut protsessi või mitme inimese käitumist on vaja uurida. Meie kogemused näitavad, et tavaliselt hõlmab kolme sihtrühmaga kliendiuuring umbes 15-20 inimesega individuaalseid intervjuusid.

 

Parima tulemuse saavutamiseks on mõne keerulisema probleemi puhul vajalik läbi töötada ka väga mahukaid maailma parimaid praktikaid käsitlevaid uuringudokumente. Näiteks Eesti riigi erihoolekande teenuse süsteemi ümberkujundamise projektis uurisime erinevate riikide sarnaseid kogemusi.

Edulood meie klientidest, kes on kaardistusest kasu saanud

Eesti riigi erihoolekande teenuse süsteemi ümberdisainimine

Disainisime koostöös Sotsiaalministeeriumiga ümber Eesti riigi erihoolekande teenuse süsteemi, et pakkuda efektiivsemat ja paindlikumat teenust psüühiliste erivajadustega inimestele ja nende lähedastele.

 

Loe lähemalt

Valik meie kliente

SEB
Coop
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Sotsiaalministeerium

Kontakt

Soovid tellida meilt kaardistamise projekti? Võta ühendust meie teenusedisaini valdkonnajuhiga

Kaardistamine

Teenusedisaini valdkonna spetsialistid tegelevad kõigega, mis puudutab kasutajaliidese (UI) ja kasutajakogemuse disaini (UX), teenusedisaini ning äri- ja eelanalüüsi. Meie poole võib pöörduda igas projekti etapis - alates idee väljatöötamisest kuni uute digilahenduste loomise ja hindamiseni välja.

Liina Martõnjak

Teenusedisaini valdkonnajuht

Liina on Trinidad Wisemani teenusedisaini valdkonnajuht. Tal on  interaktsioonidisaini magistrikraad University College Londonist ning informaatika magistrikraad TalTechist. Liina on töötanud IT valdkonnas enam kui 14 aastat, olles nii arendaja kui interaktsioonidisaineri rollides. Liina on külalislektorina andnud loenguid TalTechis ja IT Kolledžis.

Kui soovid arutada oma projekti või sul on küsimusi Trinidad Wisemanis tehtava töö kohta, siis võta meiega ühendust.

Saada päring

* Märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud

Täisteenus (UX, analüüs, arendus, testimine)

Atlassiani teenused

Ärianalüüs või teenusedisain

Süsteemianalüüs

E-riigi konsultatsioon/arendus

UX/UI

NeuroUX

WCAG ( ligipääsetavus) konsultatsioon või audit

Programmeerimine

Tarkvara testimine

Koolitus/muu-konsultatsioon

Muu

EUR

/

/

Ära kunagi jaga selle vormi kaudu tundlikku teavet (krediitkaardinumbrid, isikukoodid, paroolid).

Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning sellele rakenduvad Google’i privaatsuspoliitika ja teenuste tingimused.

Loe värskemaid postitusi meie blogist

Kuidas aitasime Elisa Eestil UX/UI disaini abil nende esindused paberivabaks muuta  

Kuidas digimuutus aitab meil hoida metsa ja vältida asjade kuhjumist? Loe meie uuest blogiartiklist Elisa hiljutise eduloo ehk paberivaba esinduste projekti kohta ja saa lähemalt teada. Intervjueerime Elisa projektijuht-analüütikut Kristi Kirsmani ja Trinidad Wisemani kasutajakogemuse disainerit Saale Truud, kes mõlemad mängisid projektis võtmerolli.

Loe lähemalt