Trinidad Wiseman tuleb esinema

Kutsu eksperdid oma üritustele rääkima

fa-microphone-stand
Darja Prants

Teenuse ja kasutajakogemuse disainer, koolitaja, tiimijuht

darja.prants [at] twn.ee

 

 

UX  prototüüpimine  kasutatavuse testimine  inimkesksed süsteemid  kasutusmugavus

 

Darja on rikkaliku kogemuste pagasiga disainer ja tiimijuht. Tema hoole all olev tiim on väga mitmekülgne, omades oskusi kasutajauuringute tegemisest prototüüpimiseni ja veebidisainist visuaalse identiteedi loomiseni, seda nii turismi, keeruliste infosüsteemide kui startup'i valdkondades. Darja on disaini valdkonnas tegutsenud pea pool oma elust, olles selle aja jooksul olnud nii graafilise disaineri, kasutajakogemuse disaineri kui ka projektijuhi ja õppejõu rollis.

 

Darja esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: prototüüpimine, kasutatavuse testimine, inimkesksed süsteemid, kasutusmugavus ning kõik, mis puudutab UX teemat.

fa-microphone-stand
Hegle Sarapuu-Johanson

Innovatsioonijuht, partner

hegle.sarapuu [at] twn.ee

 

kasutatavuse statistika  neuro UX  teenusedisain  äridisain  kogemuslood  disain mõtlemine  innovatsiooni juhtimine

 

Hegle on Trinidad Wisemani kaasasutaja ja innovatsioonijuht. Heglel on enam kui 20-aastane kogemus inimkeskse disaini ja tehnilise innovatsiooni valdkonnas, millest üle 10 aasta on ta panustanud multifunktsionaalse disainerite tiimi ülesehitamisse ja juhtimisse. Külalislektorina on Hegle andnud loenguid mitmetes ülikoolides ning konsulteerinud erinevaid organisatsioone disainiprotsesside, teenusedisaini, digipöörde, mõõdetava kasutajakogemuse ning disainistrateegia teemadel.

 

Hegle esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: kasutatavuse statistika, neuro UX, teenusedisain, äridisain, Trinidad Wisemani kogemuslood uute teenustega, edukas ettevõtte kasvatamine. Samuti on Heglet huvitav kuulata rääkimas UX teemadel; sellest, mis vahe on UXil ja teenusedisainil; disaini kaudu inimeste käitumise suunamisest, aga ka disaini mõtlemisest, disaini protsessidest, disaini juhtimisest ning innovatsiooni juhtimisest.

fa-microphone-stand
Mari-Ell Mets

UI/UX disainer, veebi ligipääsetavuse ekspert

mari-ell.mets [at] twn.ee

 

WCAG  ligipääsetav disain  digiligipääsetavus  UX/UI

 

Mari-Ell on 2021. aasta sügisest IAAP (International Association of Accessibility Professionals) poolt sertifitseeritud veebi ligipääsetavuse spetsialist Eestis. Mari-Ellil on veebi ligipääsetavuse alal kogemust rohkem kui viis aastat, mille jooksul on ta teinud auditeid, koolitanud sadu inimesi ja osalenud kümnetes erinevates projektides nii era- kui ka avalikus sektoris Eestis ja Euroopa Liidus.

 

Mari-Ell esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: ligipääsetavus veebikeskkondades ja digitaalsetes dokumentides; digiligipääsetavuse tagamine; ligipääsetava veebilehe, mobiilirakenduse ja iseteeninduskeskkonna disainimine; ligipääsetavuse testimine WCAG ja EN 301 549 standarditele vastavalt.

fa-microphone-stand
Ander Tenno

Tegevjuht, partner

ander.tenno [at] twn.ee

 

organisatsiooni kultuur  töökeskkond  hübriidtöö  teadmustöö korraldus  inimfaktor tarkvaraarenduses  juhi areng

 

Ander on Trinidad Wisemani (TWNi) asutaja ja tegevjuht. Enne TWNi loomist töötas ta nullindatel pikalt Tieto Eestis nii tarkvaraarendaja kui juhina. TWNi kasvamine rohkem kui 130 inimesega organisatsiooniks on andnud Anderile rohkelt võimalusi rakendada loovust, intuitsiooni ja andmepõhisust ning areneda nii inimese kui juhina. Oma kogemusi jagab ta meelsasti kõigi kuulajatega. Anderil on doktorikraad tehnikateadustes nii Aalto ülikoolist kui TalTechist.

 

Ander esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: organisatsiooni kultuur, töökeskkond, hübriidtöö, teadmustöö korraldus, inimfaktor tarkvaraarenduses, juhi areng organisatsioonis ning miks tehnoloogia ei tee imet.

fa-microphone-stand
Brigite Helena Sarapuu

Atlassiani tiimijuht

brigite.helena.sarapuu [at] twn.ee

 

siseveeb  sisekommunikatsioon  Confluence  kasutajakogemuse disain

 

Brigite Helena on kasutajakogemuse disainer, kes on leidnud oma kutsumuse ettevõtete sisekommunikatsiooni parendamises ning siseveebide loomises. Ta on ühildanud oma tehnilised teadmised Confluence'i programmist kasutajakogemuse disaini metoodikatega, tänu millele oskab ta luua siseveebe, mida on päriselt mugav kasutada. Ta on teinud koostööd nii avaliku- kui ka erasektoriga.

 

Brigite Helena esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: siseveeb kui oluline sisekommunikatsiooni tööriist, kasutajakogemuse disaini olulisus sisekommunikatsioonis, ülevaade Confluence’i võimekusest ning kasutajakogemuse disaini olulisus.

Silver Jõgi

Erilahendustega infosüsteemide tiimijuht

silver.jogi [at] twn.ee

 

Kogemuslood  IT projektide juhtimine  

 

Silveril on laiapõhjaline IT maastiku kogemuste pagas nii turunduses, programmeerimises, ettevõtte müügiprotsesside planeerimises, ärianalüüsis kui projektijuhtimises. Ta on aidanud kaasa mõelda paljude suurte ja väikeste ettevõtete veebistrateegia planeerimises ning realiseerinud keerukate projektide arendusprotsesse.

 

Silver esineb kaasahaaravalt ja inspireerivalt järgnevatel teemadel: IT valdkonna kogemuslood ja juhtumiuuringud koos saadud õppetundidega, toote/teenuse müük digitaalses kanalis, IT projektide juhtimine.