Disain

Veebi ümberkujundamine

Coopi veebilahenduste arendusteekonna ja veebikeskkondade visioon

Meie kliendiks oli Coop Eesti (COOP Estonia). Tegemist on 100% Eesti tarbijatele endile kuuluva vanima ja suurima jaekaubanduse valdkonnas ühiselt tegutseva grupiga Eestis. Selle nime all toimetab 19 iseseisvat piirkondlikku tarbijate ühistut kokku ligi 330 kaupluse, 5500 töötaja ja 75 000 klientomanikuga.

Projekti eesmärgiks oli erinevate veebikeskkondade ühendamise visiooni ja arendustööde soovitusliku järjestuse loomine, mille põhjal koondatakse veeb, e-pood, iseteeninduskeskkond ja pank ühte portaali.  

  • Esmalt intervjueerisid meie spetsialistid valdkonna huvipooli, kes ühendatavate veebikeskkondadega igapäevaselt tegelesid (Säästukaart, retseptide loomine, ärijuhid, turundusosakonna spetsialistid jt).
  • Uuringu põhjal koostasime persoonad, viisime läbi kasutajateekondade kaardistamise töötubasid, kus kaardistasime nii kasutajate kui ka kliendi vajadusi.
  • Korraldasime ideede genereerimise töötubasid, kus koos huvipooltega otsisime uusi lahendusi kasutajate ja kliendi probleemide ning vajaduste katmiseks.
  • Edasi koostasime veebikeskkondade ühendamise visiooni prototüübi, mida testisime lõppkasutajate peal.
  • Analüüsisime ärinõuded ja tegime tarkvaraarenduse protsessi ettevalmistamiseks eelanalüüsi, sh roadmapi ja esialgse mahuhinnangu.

Loodud visiooni ja roadmap`i põhjal oli Coop`il võimalik alustada mitme eraldiseisva veebikeskkona koondamiseks arendustöid.