Juurutamine ja parendamine

Toetame targa tuleviku ellurakendamist

Pakume teenust selleks, et arendus- või disainiprojekti järgselt jälgida ja toetada organisatsiooni tegevust ning vajadusel nõustada muudatuse elluviimist.

monitooring

"Trinidad Wisemani analüütikud on professionaalid - nad süvenevad põhjalikult teemasse ja töö eesmärki, on proaktiivsed, suhtluses korrektsed ning peavad tähtaegadest kinni. Täname tiimi suurepärase ja edasiviiva töö eest!"

- Anu Piirisild, HITSA IT projektijuht  

teenuse hüved

Miks kaaluda juurutamist ja parendamist?

Iga muudatuse tegemine on seotud riskiga, et uue lahenduse juurutamine ei lähe kohe sujuvalt ja ootuspäraselt. Õigeaegne sekkumine aitab organisatsioonil muudatusest kiiremini oodatud kasu saada ja vältida ka ennatlike äriotsuste tegemist.

 

Näiteks võib juhtuda, et inimesed ei soovi või ei oska uut tarkvara kasutada ja sellest tekivad probleemid. Juurutamise käigus aitame välja selgitada murekohad ja põhjused ning vajadusel kujundame lahenduse kasutajasõbralikumaks.

Juurutamise ja parendamise kaudu saad tehtud muudatusest kiiremini kasu, sest see aitab...

 • kinnitust saada, kas uus lahendus töötab nii nagu planeeritud
 • kontrollida hüpoteese muudatuse või kampaania kohta
 • õigel ajal sekkuda, kui asjad ei liigu oodatud suunas
 • välja selgitada muudatuse järgselt tekkinud küsimusi ja probleeme
 • otsida vastuseid, miks uus lahendus ei tööta ja mida teha, et asja parandada
 • uurida põhjusi, miks inimesed ei soovi uut lahendust kasutada
 • teha faktipõhiseid otsuseid
 • saada terviklikku ülevaadet organisatsiooni toimimisest

Ärijuhtumid

Juurutamine on pidev parendustöö, mis võib olla seotud organisatsiooni sisemiste muudatuste, protsesside täiustamise, teenuste parendamise või inimeste käitumise optimeerimisega.

fa-users fa-sm

Nutikamad kasutajad

Soovid koolitada programmi kasutajaid, kuid sul puudub varasem kogemus? Juurutamise ja parendamise teenus hõlmab koolitusi spetsialistidele, et aidata neil muudatusi ellu viia ning tõsta organisatsiooni digipädevust.

 

Trinidad Wisemanis oleme teinud koolitusi raamatukogu töötajatele raamatukogu kasutajate väljaõpetamiseks ning Teamsi keskkonna kasutamise koolitust.

fa-hand-holding-heart fa-sm

Suurenda kasutajate rahulolu

Kasutajad ei ole uue süsteemiga rahul ja soovid teada saada, miks nad ei taha seda kasutada? Enne täiendavate investeeringute tegemist süsteemi täiustamiseks on oluline küsida kasutajate tagasisidet ja osata seda korrektselt analüüsida. Juurutamise käigus pakume sulle ka tagasiside analüüsimise koolitust.

fa-display-chart-up fa-sm

Hinda kampaaniate ja pilootprojektide toimivust

Soovid teada, kuidas töötab sinu online kampaania või pilootprojekt? Juurutamise ja parendamise teenus aitab perioodiliselt jälgida ja hinnata ärimõõdikuid, kontrollida hüpoteese ning annab vastused küsimustele, kuidas projektiga läheb ja kas on tarvis midagi muuta. Juurutuse käigus aitame sul mõõdikute süsteemi üles seada ja vajadusel liidestada ka infosüsteeme.

fa-magnifying-glass-chart fa-sm

Tuvasta probleemi põhjused

Soovid teada, miks kasutajad sinu uut/täiustatud teenust ei kasuta? Juurutamine aitab välja selgitada, kas tegemist on kasutatavuse või tehniliste probleemidega ehk kas peaksid kaaluma arendust või kasutatavuse testimist. Nii saad suunata ressursse ja tegeleda kohe õigete kitsaskohtadega.

fa-chart-mixed-up-circle-dollar fa-sm

Parenda oma äriprotsesse

Soovid välja selgitada, miks tellijad kasutavad sinu teenust vaid korra ja seejärel loobuvad? Juurutamine aitab uurida probleeme teenuse pakkumise ahelas (nt tehnoloogia, klienditeeninduse või müügiga seotud probleemid).

 

Trinidad Wisemanis läheneme inimkäitumisega seotud probleemidele taktitundeliselt, kui teeme paikvaatlusi, intervjuusid klienditeenindajatega ja uurime klientidelt tagasisidet.

Juurutamise ja parendamise teenuse ülevaade

Milline teenus välja näeb?

Juurutamine ja parendamine on muudatuse juhtimise teenus, mille käigus jälgime, kuidas organisatsioonil läheb ja toetame sind tehtud muudatuse ellu rakendamisel. Teenust pakume oma tellijatele, kellele oleme teinud disaini- või arendusprojekti. Tarkvara hooldusteenust ja koolitusi pakume ka tarkvarale, mis ei ole Trinidad Wisemanis arendatud.

 

Et organisatsioon saaks muudatusest oodatud kasu, on oluline planeerida uue lahenduse juurutustegevusi juba enne uue tarkvara tellimist. Kõige paremad ja kiiremad tulemused saavutatakse siis, kui organisatsioonis on tehtud eeltööd ning organisatsiooni liikmed on valmis uut tarkvara ja sellega kaasnevaid muudatusi aktsepteerima.

Inimkeskne lähenemine

Usume, et iga muudatus on seotud inimestega ja seepärast on inimkesksus Trinidad Wisemani loomisest saati olnud tähtsal kohal nii meie projektides kui töökultuuris. Oma projektides pöörame alati kõrgendatud tähelepanu kasutajakogemusele ja ligipääsetavusele

 

Juurutamise ja parendamise teenuse käigus keskendume uue lahenduse kasutajatele ja tellija organisatsioonile, otsides vastust küsimusele, kuidas saavutada kõige kiiremini muudatusest oodatavat kasu.

 

Meie tiimis on UX disainereid, teenusedisainereid ja ärianalüütikuid, kellel on üle 10 aasta inimkäitumise ja organisatsiooni muudatuste uurimise kogemust. Inimkeskset lähenemist täiendab meie tugeva arendustiimi tehniline kompetents, mis annab meile võimekuse probleeme uurida ja lahendada kolmel tasandil - arvestades äriperspektiivi, inimfaktori ja tehnoloogiaga.

Protsess

Juurutamise ja parendamise teenust pakkudes on sageli vaja hinnata veebianalüütikat. Selleks selgitame välja, kas organisatsioonis kasutusel olev analüütika tööriist on võimeline ette antud uuringuküsimustele vastuseid andma või vajab seadistamist.

 

Mõnikord on mõõdikute väärtusi vaja süsteemist välja võtta ühekordselt, teinekord jälle eeldab lähteülesanne organisatsioonile oma töölaua (dashboardi) loomist.

 

Meie teenuste hulka kuuluvad Google Analytics'iga seotud analüüsiprojektid ja AppDynamics tarkvara paigaldamine koos koolituse ja konfigureerimisega. Korraga haldame Atlassian'i Jira töölaua kaudu umbes 40 erinevat tarkvara hooldusprojekti. Oleme ametlikud AppDynamicsi partnerid Baltikumis ning Eesti suurim Atlassiani lahenduste pakkuja ja tootja.

Metoodika ja tööriistad

Juurutamise ja parendamise käigus viime läbi erinevaid tegevusi ja uuringuid, nagu mõõdikute hindamine, intervjuud, vaatlused, küsimustikud ja AB testid, et hinnata, kas tehtud muudatus on organisatsioonile oodatavat kasu toonud.

 

Ärimõõdikud

Otsuste tegemisel mängivad olulist rolli ärimõõdikud, kuid nende väärtuste süsteemist väljavõtmine võib olla tehniline ja aeganõudev ülesanne. Juurutamise ja parendamise teenuse käigus aitame sul ärimõõdikuid seadistada, jälgida ja mõista.

 

Kui organisatsioonis plaanitakse muudatust, saame juba varases staadiumis kokku leppida vajalikud mõõdikud ja liidestamist vajavad infosüsteemid. Seejärel disainime töölaua, mis võimaldab sul lihtsalt ja mugavalt ärimõõdikuid jälgida.

 

AppDynamics, mille ametlik partner Eestis oleme, pakub suurepärast tarkvara infosüsteemide jälgimiseks ja vigade tuvastamiseks.

Töötulem

Juurutamise ja parendamise teenuse tulemuse anname sulle üle vastavalt kokkulepitud formaadile. Selleks võib olla konkreetse vea parandamise raport, protsessi muudatusettepanek, aga ka juhend, kasutajaliides või töölaud. 

Teenuse maksumus

Ärimõõdikute jälgimist, koolituste ja uuringute maksumust mõjutab...

 • projektiga seotud osapoolte hulk
 • sihtrühmade hulk
 • infosüsteemide hulk
 • koolituste hulk

 

 

Tarkvara hoolduse maksumus

Hooldusteenuse hind sõltub sinu valitud paketist. Trinidad Wisemanis on meil projekti suurusest tulenevalt kolm fikseeritud hoolduspaketti ja lisaks on võimalus tellida personaliseeritud pakett. AppDynamicsi puhul kehtib tarkvara hind ja sellele lisandub konsultatsioonitasu.

  Klientide edulood

  Veebianalüütika lahenduse loomine Euroopa Toiduohutusametile

  Analüüsisime Euroopa Toiduohutusameti (European Food Safety Authority, EFSA) kolme veebilehe – EFSA pealeht, openEFSA ja connectEFSA – kasutatavuse hetkeseisu veebianalüütika abil. Töötasime välja ja seadistasime EFSA jaoks uued kasutatavuse võtmemõõdikud, et hinnata veebilehtede kasutatavuse taset ja sellega seotud probleeme ning vaatasime üle ja parendasime Piwiku seadistused. 

   

  Loe lähemalt

   

  Kontakt

  Soovid tellida meilt juurutamise ja parendamise teenust? Võta ühendust meie teenusedisaini valdkonnajuhiga

  Disain

  Teenusedisaini valdkonna spetsialistid tegelevad kõigega, mis puudutab teenusedisaini, strateegiat, äri- ja eelanalüüsi, kasutajakogemuse disaini (UX) ja kasutajaliidese (UI) disaini. Meie poole võib pöörduda igas projekti etapis - alates idee väljatöötamisest kuni uute digilahenduste loomise ja hindamiseni välja.

  Liina Martõnjak

  Teenusedisaini valdkonnajuht

  Liina on Trinidad Wisemani teenusedisaini valdkonnajuht. Tal on  interaktsioonidisaini magistrikraad University College Londonist ning informaatika magistrikraad TalTechist. Liina on töötanud IT valdkonnas enam kui 14 aastat, olles nii arendaja kui interaktsioonidisaineri rollides. Liina on külalislektorina andnud loenguid TalTechis ja IT Kolledžis.

  Kui soovid arutada oma projekti või sul on küsimusi Trinidad Wisemanis tehtava töö kohta, siis võta meiega ühendust.

  Saada päring

  * Märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud.

  Täisteenus (UX, analüüs, arendus, testimine)

  Atlassiani teenused

  Ärianalüüs või teenusedisain

  Süsteemianalüüs

  E-riigi konsultatsioon/arendus

  UX/UI

  NeuroUX

  WCAG ( ligipääsetavus) konsultatsioon või audit

  Programmeerimine

  Tarkvara testimine

  Koolitus/muu-konsultatsioon

  Muu

  EUR

  /

  /

  Ära kunagi jaga selle vormi kaudu tundlikku teavet (krediitkaardinumbrid, isikukoodid, paroolid).

  Seda lehte kaitseb reCAPTCHA ning sellele rakenduvad Google’i privaatsuspoliitika ja teenuste tingimused.

  Viimased kirjutised meie blogis

  Kuidas aitasime Elisa Eestil UX/UI disaini abil nende esindused paberivabaks muuta  

  Kuidas digimuutus aitab meil hoida metsa ja vältida asjade kuhjumist? Loe meie uuest blogiartiklist Elisa hiljutise eduloo ehk paberivaba esinduste projekti kohta ja saa lähemalt teada. Intervjueerime Elisa projektijuht-analüütikut Kristi Kirsmani ja Trinidad Wisemani kasutajakogemuse disainerit Saale Truud, kes mõlemad mängisid projektis võtmerolli.

  Loe lähemalt